Helios Design - Agentie web design si grafica publicitara

Legislatie comunicare institutii publice

HOTARARE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004

(extras)

ANEXA 1

PROGRAMUL DE MASURI

pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

A. Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua urmatoarele masuri:

I. Masuri pe termen scurt:

g) la sediul serviciilor publice deconcentrate si al autoritatilor administratiei publice locale de la nivel judetean/ municipal se instaleaza linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public. Numerele de telefon se mediatizeaza in mod corespunzator;

h) periodic se realizeaza actiuni de mediatizare, inclusiv in mass-media locala, a legislatiei care reglementeaza drepturile cetateanului in relatia cu administratia publica.

II. Masuri pe termen mediu:

d) publicarea si actualizarea periodica, pe pagina oficiala de Internet a autoritatii publice, a unor materiale cu caracter informativ;
e) facilitarea adresarii in scris, prin comunicarea si mediatizarea adresei de e-mail, pentru transmiterea solicitarilor si petitiilor.

servicii tarife portofoliu contact resurse Copyright© Helios Design - Agentie web design Helios Design