Helios Design - Agentie web design si grafica publicitara

Legislatie comunicare institutii publice

HOTARARE nr. 538 din 7 aprilie 2004 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 27 aprilie 2004

(extras)

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

........................................................................

    5. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) Toate paginile de Internet ale institutiilor publice, prin care informatiile si serviciile publice sunt oferite prin intermediul mijloacelor electronice, se vor actualiza lunar sau ori de cate ori este necesar, data ultimei actualizari fiind afisata pentru fiecare pagina.
    (2) Nerespectarea de catre o institutie publica a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 35.000.000 lei la 75.000.000 lei."

servicii tarife portofoliu contact resurse Copyright© Helios Design - Agentie web design Helios Design