Helios Design - Agentie web design si grafica publicitara

Legislatie comunicare institutii publice

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003

(extras)

    TITLUL II    Transparenta in administrarea informatiilor si serviciilor publice prin mijloace electronice

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    ART. 7
    Obiectivele prezentului titlu sunt urmatoarele:
    a) reducerea cheltuielilor publice, combaterea birocratiei si a coruptiei la nivelul institutiilor publice;
    b) cresterea gradului de transparenta a modului de utilizare si administrare a fondurilor publice;
    c) imbunatatirea accesului la informatii si servicii publice in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si liberul acces la informatiile de interes public;
    d) eliminarea contactului direct intre functionarul de la ghiseu si cetatean sau agentul economic;
    e) furnizarea de informatii si servicii publice de calitate prin intermediul mijloacelor electronice;
    f) intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice de a-si indeplini rolul si obiectivele si de a asigura furnizarea, intr-o maniera transparenta, de informatii si servicii publice;
    g) promovarea colaborarii dintre institutiile publice pentru furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice;
    h) redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica, respectiv intre mediul de afaceri si administratia publica, in sensul facilitarii accesului acestora la serviciile si informatiile publice, prin intermediul tehnologiei informatiei;
    i) promovarea utilizarii Internetului si a tehnologiilor de varf in cadrul institutiilor publice.
    ART. 8
    (1) Principiile care stau la baza furnizarii de informatii si servicii publice prin mijloace electronice sunt:
    a) transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice;
    b) accesul egal, nediscriminatoriu, la informatii si servicii publice, inclusiv pentru persoanele cu handicap;
    c) eficienta utilizarii fondurilor publice;
    d) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter personal;
    e) garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
    (2) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure respectarea principiilor prevazute la alin. (1) in relatia cu persoanele fizice sau juridice interesate sa utilizeze procedura electronica pentru accesul la informatii si servicii publice, precum si pentru schimbul de informatii.

 

    ART. 25
    (1) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc autoritatile administratiei publice care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentului titlu, precum si formularele administrative si serviciile publice, respectiv termenele de la care acestea vor participa la procedura electronica.

    ART. 29
    In termen de 6 luni de la inregistrarea in Sistemul Electronic National, fiecare autoritate a administratiei publice, stabilita conform art. 25, are obligatia de a-si crea o pagina proprie de Internet.
    ART. 30
    Realizarea paginilor de Internet ale autoritatilor administratiei publice se face avand in vedere urmatoarele criterii de performanta:
    a) viteza de regasire a informatiilor;
    b) accesibilitatea si disponibilitatea informatiilor si serviciilor publice oferite;
    c) relevanta informatiei prezentate;
    d) structurarea informatiilor;
    e) existenta unor masuri pentru protectia datelor cu caracter personal;
    f) existenta unor masuri de securitate pentru protejarea informatiei.

servicii tarife portofoliu contact resurse Copyright© Helios Design - Agentie web design Helios Design